Puče moj 7

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije - Split, konkatedrala sv. Petra 2011.

Puče moj 7

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije - Split, konkatedrala sv. Petra 2011.

Izvođač: Razni izvođači
Godina: 2012.
Kategorija: Korizmeni pučki napjevi
Izdavač: Verbum
Koncert korizmenih pučkih napjeva

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije koje izvode zborovi i pučki pjevači: Kaštel Lukšić, Vinišće, Kamen, Slatine, Sitno Donje, Krilo Jesenice, Stobreč, Kučine, Dubrava, Tugare, Kostanje, Vranjic.

 

Klapa Čiovo je nastupila kao dio Pučkih pivača iz Slatina sa korizmenim napjevima Stala majka (zapis i harmonizacija Duško Geić) i Puče moj (spontano pučko pjevanje).

Voditelj Pučkih pivača iz Slatina: Mario Markovina