Puče moj 8

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije - Split, konkatedrala sv. Petra 2012.

Puče moj 8

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije - Split, konkatedrala sv. Petra 2012.

Izvođač: Razni izvođači
Godina: 2013.
Kategorija: Korizmeni pučki napjevi
Izdavač: Verbum
Koncert korizmenih pučkih napjeva

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije koje izvode zborovi i pučki pjevači: Kaštel Lukšić, Vinišće, Kamen, Slatine, Sitno Donje, Krilo Jesenice, Stobreč, Kučine, Klis, Tugare, Kostanje, Vranjic.

 

Klapa Čiovo je nastupila kao dio Pučkih pivača iz Slatina sa korizmenim napjevima O biči preljuti (spontano pučko pjevanje) i Ispovidajte se (spontano pučko pjevanje).

Voditelj Pučkih pivača iz Slatina: Mario Markovina