Puče moj 10

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije - Split, konkatedrala sv. Petra 2014.

Puče moj 10

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije - Split, konkatedrala sv. Petra 2014.

Izvođač: Razni izvođači
Godina: 2015.
Kategorija: Korizmeni pučki napjevi
Izdavač: Verbum
Koncert korizmenih pučkih napjeva

Korizmeni pučki napjevi iz Dalmacije koje izvode zborovi i pučki pjevači: Vranjic, Tugare, Kučine, Stobreč, Krilo Jesenice, Slatine, Kamen, Veli Varoš, Kaštel Lukšić, Vinišće, Trilj i Mravince.

 

Klapa Čiovo je nastupila kao dio Pučkih pivača iz Slatina sa korizmenim napjevima Ispovidajte se (spontano pučko pjevanje) i O biči priljuti (spontano pučko pjevanje).

Voditelj Pučkih pivača iz Slatina: Jakov Košćina