Postava klape 2003.

I tenor - Ivo Coce II tenori - Vili Mihovilović i Neno Mauko baritoni - Tomo Taraš i Daniel Nakir basi - Ante Peković i Ante Blažević
Voditelj klape - Jakov Košćina

Osnivačka Skupština Udruge muška klapa Čiovo

Vili Mihovilović, Ante Perković, Neno Mauko, Danijel Nakir, Ivo Coce i Ante Blažević

Na Osnivačkoj Skupštini, održanoj 05. studenog 2003. u Slatinama osnovana je MUŠKA KLAPA "ČIOVO", te donijeta odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga.

Za predsjednika udruge izabran je Vili Mihovilović.

Na skupštini je usvojen i Statut Udruge.

Osnovni sadržaj djelatnosti MUŠKE KLAPE "ČIOVO" je: promicanje i razvijanje dalmatinske kulturne baštine a posebno dalmatinske klapske pjesme; okupljanje građana koji baštine tradiciju dalmatinske kulturne raznovrsnosti; organizairanje nastupa, koncerata i drugih skupova u svrhu prezentiranja klapske pjesme, te muzičkih kulturnih nasljeđa; poticanje mladih na proučavanje dalmatinske muzikologije; suradnja s drugim sličnim organizacijama i društvima; obavljanje drugih djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom.

Sjedište udruge je: Slatine, Bana Jelačića 97