Božić u Dalmaciji

Adventski koncert klapa - Trogir

Na ideju Marija Markovine i klape Čiovo, a u organizaciji klape Čiovo i pod pokroviteljstvom Grada Trogira u trogirskoj katedrali sv. Lovre održana su 2 adventska koncerta klapa pod nazivom "Božić u Dalmaciji."

Medijski pokrovitelj: Hrvatski radio - Radio Split

Snimanje koncerta i digitalni mastering - Gs BraTJa: Ivo Pižeta, Držislav i Krešimir Korade

Snimke oba koncerta su emititane u programu Hrvatskog radija - Radio Splita.

Božić u Dalmaciji 1 - 2009.

Nastupili su:

Pivači KUD-a Cambi (m) - Kaštel Kambelovac, Rašpe (m) - Trogir, Mindula (ž) - Okruk Gornji, Činkvina (ž) - Split, Mela (ž) - Murter, Kampaneli (m) - Donja Kaštela, Ventula (ž) - Split, Tragos (m) - Trogir, Neverin (ž) - Kaštel Lukšić, Vokalisti Salone (m) - Solin, Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o. Hvar i Čiovo (m) - Trogir.

Voditelj programa: Joško Bonaći

Božić u Dalmaciji 2 - 2010.

Nastupili su:

Mela (ž) - Murter, Braciera (m) - Bol, o. Brač, Bunari (m) - Vodice, Ćakulone (ž) - Zagreb, Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o. Hvar, Vokalisti Salone (m) - Solin, Subrenum (m) - Župa Dubrovačka, FA Linđo (ž) - Dubrovnik, Grdelin (m) - Zagreb, Tragos (m) - Trogir i Čiovo (m) - Trogir.

Voditelj programa: Joško Bonaći

Korizmeni koncert klapa - Trogir

Koncert klape Grdelin iz Zagreba sa gostima

Prema želji klape Grdelin iz Zagreba, a u organizaciji klape Čiovo u trogirskoj katedrali sv. Lovre održan je korizmeni koncert klapa.

Snimanje koncerta: Petar Žuljević

Koncert klape Grdelin iz Zagreba sa gostima - 2011.

Nastupili su:

Klapa Grdelin (m) - Zagreb, klapa Činkvina (ž) - Split, Pučki pivači iz Slatina i Čiovo (m) - Trogir.

Voditeljica programa: Miranda Franić

Koncert klapa - Trogir

Koncerti u organizaciji klapa Činkvina i Čiovo

U dvorištu Muzeja Grada Trogira od 2013. do 2015. u sklopu programa Trogirskog ljeta održani su koncerti klapa u organizaciji ženske klape Činkvina iz Splita i klape Čiovo.

Idejni začetnik koncerta bio je Mario Markovina.

Koncert klapa - Trogir 2013.

Nastupili su:

Klapa Činkvina (ž) - Split i klapa Čiovo (m) - Slatine.

Koncert klapa - Trogir 2014.

Nastupili su:

Klapa Činkvina (ž) - Split, klapa Basca (mj) - Baška Voda i klapa Čiovo (m) - Slatine.

Koncert klapa - Trogir 2015.

Nastupili su:

Klapa Činkvina (ž) - Split, klapa Krunik (m) - Kučine i klapa Čiovo (m) - Slatine.

Marijo, zvijezdo mora

Smotra klapa i pučkih pjevača - Slatine

Smotra klapa i pučkih pjevača koja se organizira u Slatinama na šimatoriju crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije od 2009. godine, održava se uoči blagdana zaštitnice Slatina, Gospe od Prizidnica, te se povodom tog blagdana organizira Smotra klapa koju je osmislila klapa Čiovo zajedno s maestrom Mariom Markovinom.

Program je specifičan jer nije klasičan nastup klapa. Svaka klapa otpjeve po dvije pjesme; jednu marijansku i jednu svjetovnu po svom izboru. Ali bitno je naglasiti da svaka mora otpjevati jednu marijansku, znači o Gospi.

Organizator smotre je Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Slatine.

Marijo, zvijezdo mora 1 - 2009.

Nastupili su:

Adrion (m) - Makarska, Ventula (ž) - Split, Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o.Hvar, Solin (m) - Solin, Tamarin (ž) - Vranjic, Čiovo (m) - Čiovo, Kampaneli (m) - Donja Kaštela, Mindula (ž) - Okruk Gornji, Kršovan (m) - Zadar i Slatinski crkveni zbor i pučki pivaći.

Gosti: Mandolinski orkestar KUD-a Mindula - Okruk Gornji

Marijo, zvijezdo mora 2 - 2010.

Nastupili su:

Ventula (ž) - Split, Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o. Hvar, Solin (m) - Solin, Čiovo (m) - Trogir, Grdelin (m) - Zagreb, Činkvina (ž) - Split, Mela (ž) - Murter i Slatinski crkveni zbor i pučki pivaći.

Gost: Zlatko Crnković

Marijo, zvijezdo mora 3 - 2011.

Nastupili su:

Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o.Hvar, Mela (ž) - Murter, Mindula (ž) - Okruk Gornji, Serpentina (m) - Split, Mriža (m) - Split, Solin (m) - Solin, Kurjože (ž) - Podstrana, Čiovo (m) - Slatine i Slatinski crkveni zbor i pučki pivaći.

Marijo, zvijezdo mora 4 - 2012.

Nastupili su:

Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o. Hvar, Činkvina (ž) - Split, Mirakul (ž) - Vrpolje, Žrnovnica (m) - Žrnovnica, Mriža (m) - Split, Solin (m) - Solin, Kožino (m) - Kožino, Armorin (ž) - Zagreb, Korenat (m) - Vrsi, Kurjože (ž) - Podstrana, Čiovo (m) - Slatine i Slatinski crkveni zbor i pučki pivaći.

Marijo, zvijezdo mora 5 - 2013.

Nastupili su:

Bibinje (m) - Bibinje, Munita (m) - Zadar, Vranjic (m) - Vranjic, Žrnovnica (m) - Žrnovnica, Rašpe (m) - Trogir, Činkvina (ž) - Split, Mirakul (ž) - Vrpolje, Kurjože (ž) - Podstrana, Čiovo - Slatine i Slatinski crkveni zbor i pučki pivaći.

Marijo, zvijezdo mora 6 - 2014.

Nastupili su:

Činkvina (ž) - Split, Tragos (m) - Trogir, Podvorje (m) - Kaštel Sućurac, Munita (m) - Zadar, Krunik (m) - Kučine, Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o. Hvar, Žrnovnica (m) - Žrnovnica, Kandalora (ž) - Zemunik, Čiovo (m) - Slatine i Slatinski crkveni zbor i pučki pivaći.

Marijo, zvijezdo mora 7 - 2015.

Nastupili su:

Podvorje (m) - Kaštel Sućurac, Krunik (m) - Kučine, Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o. Hvar, Žrnovnica (m) - Žrnovnica, Kurjože (ž) - Podstrana, Ventula (ž) - Split, Vokalisti Salone (m) - Solin, Čiovo (m)- Slatine i Slatinski crkveni zbor i pučki pivaći.

Marijo, zvijezdo mora 8 - 2016.

Nastupili su:

Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, Ankora (ž) - Podstrna, Garofuli (ž) - Bibinje, Filip Dević (m) - Split, Zikva (ž) - Pašman, Podvorje (m) - Kaštel Sućurac, Trogir (m) - Trogir i Čiovo (m) - Slatine.

Marijo, zvijezdo mora 9 - 2017.

Nastupili su:

Župni zbor crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije - Slatine, Ankora (ž) - Podstrana, Faroski kantaduri (m) - Stari Grad, o. Hvar, Mindula (ž) - Okruk Gornji, Munita (m) - Zadar, Podvorje (m) - Kaštel Sućurac i Čiovo (m) - Slatine.

Koncerti klape Čiovo